top of page

Bokningsvillkor vid event

Dessa villkor gäller när man bokat något av våra event, såsom Kalas, Möhippa/Svensexa, Sångare/Dansare, Dans på skola eller övrigt. 

Villkoret gäller förutsätt att beställaren godkänt. 

Villkor

Definitioner

Beställaren är en person - Juridisk eller fysisk som är betalningsskyldig för eventet.  En beställnings värde av avtalat pris för hela beställningen, eller summan av beställt antal deltagare multipliceras med avtalets pris per deltagare

Bokningen

Bokningen kan ske muntligt eller skriftligt. 

Särskilda önskemål vid bokning

Har beställaren särskilda önskemål, ex. specialkost, ska detta meddelas i god tid innan eventet. 

Avbokning

Avbokningen ska ske skriftligen, vid avbokning sent inpå ska beställaren ersätta LiXha med 20% av kostnaden.

Större evenemang - 

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader för beställningen. Betalning sker via faktura. 

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar vid leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. 

Ansvar för egendom

LiXha har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i eventets lokaler. Om LiXha eller dess anställda varit oaktsamma eller vårdslösa eller på annat sätt haft skuld att egendom försvunnit eller skadats, ansvarar LiXha för den försvinna eller skadade egendomen.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page